Privatlivspolitik

1. Generelt

1.1. Privatlivspolitikken i dette afsnit beskriver, hvorledes GO Mobile ApS , Ørestads boulevard 72, 2300 Kbh. S, CVR-nummer 33241720 indsamler og behandler dine personlige oplysninger når du bruger GO Mobiles system til administration af aktiviteter og events.

1.2. GO Mobile ApS er dataansvarlig og du kan altid henvende dig til GO Mobile vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personoplysninger på enten support@go-mobile.dk eller telefon 70 20 07 18.

1.3. Denne privatlivspolitik beskriver ikke behandlingen af personoplysninger for deltagere til arrangementer, hvor oprettelsen er foretaget udenom GO Mobiles CMS.

2. Hvilke personoplysninger indsamles og hvad bruges oplysningerne til

2.1. Behandling af de oplysninger vi modtager om dig som bruger af GO Mobile CMS.

2.1.1. Dit navn, firma- eller organisationsnavn, stillingsbetegnelse, telefonnummer og e-mail vil blive registreret i GO Mobile ApS systemer.

2.1.2. De angivne oplysninger anvendes udelukkende til levering af det bestilte produkt eller abonnement. Eneste undtagelse hertil er, go-mobile.dk’s nyhedsbreve jf. punkt 2.1.2.1.

2.1.2.1. Når du er oprettet som bruger af GO Mobiles CMS bliver du automatisk tilmeldt go-mobile.dk’s løbende nyhedsbreve. Når du modtager et nyhedsbrev registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet og hvilke links du klikker på. Nyhedsbrevene kan til enhver tid individuelt afmeldes nederst i hvert nyhedsbrev.

2.1.3 Når du benytter GO Mobile CMS bliver dine handlinger på siderne registreret i en log. Loggen gemmer data om alle aktiviteter du foretager dig i GO Mobile CMS. Hvilke oplysninger der logges afhænger af de sider du besøger.

På alle de sider du besøger i GO Mobile CMS logges:

hvilken ip-adresse du benytter
hvilket bruger-id du er logget ind med
hvilke sider du har besøgt
Herudover loggers det meste, af det du foretager dig i GO Mobile CMS, f.eks. hvilke arrangementer du har oprettet, redigeret, set, slettet mv., herunder også hvad du har indtastet undervejs.
GO Mobile ApS bruger oplysningerne i loggen til at dokumentere hvad du har foretaget dig, forbedre brugervenligheden samt som dokumentationsgrundlag for løsningen af eventuelle uoverensstemmelser.

2.1.3. Retsgrundlaget for behandlingen af de oplysninger der angives om dig som bruger af GO Mobile CMS er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.2. Behandling af oplysninger, når du besøger hjemmesiden go-mobile.dk

2.2.1. go-mobile.dk anvender cookies. De anvendte cookies identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens computer.
Du kan ikke benytte hjemmesiden, hvis du vælger at afvise brugen af cookies.

2.2.2. Når du benytter go-mobile.dk bliver dine handlinger på siderne registreret i en log. Loggen gemmer data om alle aktiviteter du foretager dig på hjemmeside. Hvilke oplysninger der logges afhænger af de sider du besøger på hjemmesiden.

På alle de sider du besøger på hjemmesiden go-mobile.dk logges:

hvilken ip-adresse du benytter.
hvilke sider du har besøgt.

GO Mobile bruger oplysningerne i loggen til at dokumentere hvad du har foretaget dig, forbedre brugervenligheden og forbedre markedsføring.

2.2.3 Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du besøger go-mobile.dk er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3. Behandling af oplysninger på sociale medier

2.3.1. GO Mobile ApS er aktiv på sociale medier, herunder LinkedIn for at brande og markedsføre go-mobile.dk. Når du interagerer med GO Mobile ApS på disse medier, gør du oplysninger tilgængelige for GO Mobile ApS og det sociale medie, eksempelvis når du reagerer på vores opslag, kommenterer eller deler dem, ligesom vi behandler oplysninger om, at du “synes godt om” GO Mobile ApS eller følger os på de sociale medier.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger på sociale medier er GO Mobile ApS legitime interesser i at markedsføre os på sociale medier efter EU Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

3. Modtagere af personoplysninger

3.1. GO Mobile ApS sælger ikke de personoplysninger du har indtastet på go-mobile.dk eller i GO Mobile CMS til tredjemand.

3.2. GO Mobile ApS videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre det udtrykkeligt er anført i disse betingelser.

4. Sletning af personlige oplysninger

4.1. Oplysningerne opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

5. Sikkerhed

5.1. GO Mobile ApS opretholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

5.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

6. Dine rettigheder

6.1. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kunne gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

6.2. Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret følgende rettigheder:

6.2.1. Retten til indsigt i egne personoplysninger

Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles, herunder f.eks. hvilket oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv. Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til den dataansvarlige hos GO Mobile Aps. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

6.2.2. Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, kan GO Mobile ApS have gjort det muligt for dig, at korrigere de oplysninger du har angivet direkte i systemet. Er det ikke muligt at ændre oplysningerne direkte i systemet, opfordres du til at rette henvendelse til GO Mobile ApS, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.2.3. Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af GO Mobile ApS. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er GO Mobile ApS ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.2.4. Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

6.2.5. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og overført til en anden dataansvarlig.

6.2.6. Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til GO Mobile ApS på info@go-mobile.dk eller 7020 0718. Vi vil efter din henvendelse undersøge om betingelserne for din henvendelse er opfyldt og herefter gennemføre de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt.

6.3. Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet,
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk